החיבור בין המתים לחיים,
בין אדם לאדמה,
בין עבר להווה ועתיד,
בין אדם לאדם ובין תרבות האחד לתרבות האחר
תת- אלוף (במיל') אמל אסעד
"לא רק ברית גורל,
אלא ברית חיים"
נשיא המדינה ראובן ריבלין - 2014

לרוץ, לרכוב ולטייל
בשביל הבנים הדרוזים
25.09.2020
קרני חיטין
הקודם
הבא
החיבור בין המתים לחיים,
בין אדם לאדמה,
בין עבר להווה ועתיד,
בין אדם לאדם ובין תרבות האחד לתרבות האחר
תת- אלוף (במיל') אמל אסעד
"לא רק ברית גורל,
אלא ברית חיים"
נשיא המדינה ראובן ריבלין - 2014

לרוץ, לרכוב ולטייל
בשביל הבנים הדרוזים 25.09.2020
קרני חיטין
הקודם
הבא