• 23.09.16
    בשביל הבנים הינו מפעל הנצחה לאומי פעיל לזכרם של
    הלוחמים בני העדה הדרוזית שנפלו בכל מערכות ישראל